Wikisitaatit:Tekijänoikeudet

Opas käytäntöihin
Käyttäytyminen
Käytännöt
Ei henkilökohtaisia hyökkäyksiä
Muokkaaminen
Mitä Wikisitaatit ei ole
Älä pure uusia tulokkaita
Oleta muilta hyvää tahtoa
Kirjoittaminen ja uutiset
Lähteet
Uusi sivu
Neutraali näkökulma
Poistokäytäntö
Yhteenveto
Käyttäjät
Käyttäjätunnus
Käyttäjäsivu
Keskustelusivu
Tekijänoikeudet
VastuuvapausWikisitaattien tavoitteena on luoda vapaasti saatavissa oleva kokoelma. Käyttämämme lisenssi takaa vapaan pääsyn Wikisitaattien sisältöön. Wikisitaatit on aina ilmoitettava lähteeksi mikäli otat tietoa näiltä sivuilta.

Wikisitaattien päämäärien mahdollistamiseksi on kaikki wikisitaateissa julkaistava teksti yleisön saatavissa Creative Commons Attribution-Share Alike (CC-BY-SA) ja GNU Free Documentation License:n (GFDL) ehtojen mukaisesti. Lisenssien koko tekstit ovat saatavissa (englanniksi, englanninkielinen muoto katsotaan laillisesti sitovaksi, koska Wikisitaattien palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa) osoitteista Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License ja Creative Commons Attribution-Share Alike.

Kaikkien Wikisitaattien sivujen tekstiä saa kopioida, levittää Free Software Foundationin julkaiseman GNU Free Documentation Licensen 1.1 tai minkä hyvänsä myöhemmän version mukaisesti.

GNU Free Documentation Licensen määritelmien mukaisia kansitekstejä ("Cover Texts") tai vakiolukuja ("Invariant Sections") ei saa käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että artikkelit tulevat pysymään ikuisesti ilmaisina ja vapaasti levitettävinä. Kuka tahansa saa käyttää niitä alla esiteltävien rajoitusten mukaisesti. Rajoitusten tarkoitus on varmistaa artikkelien pysyminen ilmaisina ja vapaasti levitettävinä.

Wikisitaattien käyttö lähteenä

muokkaa

Voit halutessasi käyttää osia Wikisitaateista, mutta sinun on noudatettava CC-BY-SA tai GFDL:n ehtoja, mikä sisältää mm. seuraavat velvoitteet:

  • julkaisusi on lisensoitava GFDL:n tai CC-BY-SA -lisenssin mukaisesti,
  • sinun on ilmoitettava alkuperäisen artikkelin lähde (luku 4B), ja
  • sinun on kerrottava missä alkuperäinen teksti on saatavilla (luku 4J). (Wikisitaattien sivun alkuperäinen teksti on sen wiki-teksti.)

Sitaatit

muokkaa

Ilman tekijän lupaa kuvia ja tekstiä voi lainata Wikisitaatteihin vain erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat muun muassa tekijänoikeudeltaan vanhentuneet teokset. Ensisijaisesti Wikisitaateissa käytetään materiaalia ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla.

Wikisitaattien kokoelmat ja sitaatit pyrkivät noudattamaan Suomen lainsäädäntöä. Tänne tuodun materiaalin tulee täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

  • Tekijänoikeudet ovat rauenneet.
  • Tekijä on antanut luvat kaikenlaiseen (myös kaupalliseen) käyttöön.
  • Tekijä on julkaissut tekstin CC-BY-SA tai GFDL-lisenssillä.

Erittäin tärkeää on, ettet kopioi näille sivuille tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia!

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

muokkaa

Jos lähetät materiaalia Wikisitaatteihin, lisensoit sen samalla GFDL:n mukaisesti, lukuun ottamatta kansitekstejä ("Cover Texts") ja vakiolukuja ("Invariant Sections"). Jotta voisit lähettää materiaalia, sinulla on oltava oikeus tämän lisensoinnin tekemiseen, eli joko

  • sinulla on tekijänoikeus ko. materiaaliin, esim. koska olet kirjoittanut sen itse, tai
  • olet hankkinut materiaalin lähteestä, joka sallii CC-BY-SA ja GFDL -lisenssien mukaisen lisensoinnin, esim. koska materiaali on julkista tai julkaistu näillä lisenssillä.

Ensimmäisessä tapauksessa tuottamasi materiaalin tekijänoikeudet säilyvät sinulla. Voit julkaista ja lisensoida sen uudelleen haluamallasi tavalla. CC-BY-SA tai GFDL-lisenssiä ei kuitenkaan voi poistaa, eli Wikisitaatteihin sijoitettu näillä lisensoituna ikuisesti. Toisessa tapauksessa, siis käyttäessäsi ulkopuolista CC-BY, CC-BY-SA tai GFDL-materiaalia, sinun on ilmoitettava alkuperäinen lähde historiasivulla tai keskustelusivulla ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Jos alkuperäismateriaali vaatii GFDL:n mukaisia vakiolukuja ("invariant sections"), sinun on liitettävä ne Wikikirjaston sivulle. Sekä ulkopuolinen materiaali että GFDL:n mukainen vakiolukuja sisältävä teksti on syytä korvata itse tuotetulla tai muulla vapaammin lisensoidulla tekstillä, milloin se vain on mahdollista.

Erityisluvat

muokkaa

Jos saat tekijänoikeuden haltijalta Wikisitaatteihin lisenssiehtojen mukaisen erityisluvan, siitä on ilmoitettava (nimet ja päivämäärät mukaan lukien). Laita ilmoitus kuvan (tai muun tiedoston) kuvailusivulle, Viitteet-lukuun tai artikkelin keskustelusivulle. Alkuperäiset CC-BY-SA tai GFDL:n mukaan lisensoidut tai julkiset kuva- ja äänitiedostot ovat paljon parempia kuin rajoitetulla luvalla käytetyt tiedostot. Osoitteessa Wikipedia:Boilerplate request for permission on kirjepohja, jossa pyydetään tekijänoikeuden haltijaa antamaan lupa julkaista työ CC-BY-SA tai GFDL:n mukaisesti.

Älä koskaan käytä muiden tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia. Se voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin ja vahingoittaa projektia. Jos et ole varma, kirjoita materiaali itse.

Huomaa että tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. On siis täysin laillista lukea esim. tietosanakirjan artikkeli (tai jokin muu teos), muotoilla se uudelleen omin sanoin ja lähettää se Wikikirjastoon (Katso myös plagiointi).

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen

muokkaa

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen ei yleensä ole ongelma, kunhan varmistut, ettei kyseessä oleva sivu loukkaa jonkun muun tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksia loukkaaviin sivuihin ei pidä linkittää. Tekijänoikeutta rikkovaan materiaaliin linkittäminen saattaa olla tekijänoikeusrikkomus.

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia

muokkaa

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia Wikisitaateissa, sinun kannattaa ottaa asia esille ao. sivun keskustelusivulla. Ylläpito tarkistaa tilanteen ja toimii sen mukaisesti. Hyödyllisintä on antaa URL tai muu viittaus alkuperäiseen lähteeseen.

Joissakin tapauksessa kyseessä on väärä hälytys. Tekstin lähettäjä voi itse asiassa olla alkuperäisen tekstin tekijä. Tällöin hänellä on oikeus julkaista se Wikisitaateissa GFDL ja CC-BY-SA lisensien mukaisesti. Joskus muualta verkosta voi löytyä Wikisitaateissa kopioitua tekstiä. Molemmissa tapauksissa on hyvä ilmoittaa asiasta keskustelusivulla, jotta väärä hälytys ei toistu tulevaisuudessa.

Jos kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus, ylläpito poistaa suojatun materiaalin, ilmoittaa keskustelusivulla loukkauksesta sekä antaa alkuperäisen lähteen. Jos tekijältä saadaan myöhemmin lupa, materiaali voidaan palauttaa sivulle.

Mikäli käyttäjä jatkaa tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin postittamista asianmukaisten varoitusten jälkeen, häntä voidaan projektin suojelemiseksi estää kirjoittamasta.

Aiheesta muualla

muokkaa

Wikipedia:Tekijänoikeudet