Wikisitaatit:Poistokäytäntö - ehdotus 9/2012

Wikisitaattien aineiston on täytettävä tietyt sovitut kriteerit: laatu (tarkkuus, lähteet, tarkistettavuus), lähtokohta (neutraalius), lähdesuoja (Tekijänoikeudet) ja periaatteet Mitä Wikisitaatit ei ole. Jos mahdollista aiheiden mahdolliset puutteet tai virheet korjataan näiden käytäntöjen mukaiseksi. Muussa tapauksissa aiheet, jotka eivät täytä näitä kriteerejä, yleensä poistetaan.

Sivun tekstin tyhjennyksessä, se ei häviä, ainoastaan sivu jää tyhjäksi, mutta historiasivulla ovat sivun aikaisemmat versiot. Sivujen poistoon pystyvät ainoastaan ylläpitäjät.

Sivu voi joutua poistettavaksi kolmella tavalla:

  1. Sivu merkitään roskaksi tai epämerkittäväksi ja ylläpitäjä toteaa merkinnän asianmukaiseksi.
  2. Sivun poistosta äänestetään poistoäänestyssivulla ja poisto saavuttaa vähintään 80 prosentin kannatuksen.
  3. Sivu on tekijänoikeusrikkomus.

Sivuja voidaan joskus poistaa vandalismin vuoksi tai siinä tapauksessa, että olemassa olevalle sivulle halutaan siirtää jokin toinen sivu. Sivuja ei kannata siirtää leikkaa-liimaa-tekniikalla, vaan olemassa oleva sivu on hyvä poistaa alta, jolloin sivun historia pysyy tallessa. Roskasivuille on hyvä merkitä {{roskaa}}, jolloin ylläpitäjien on helppo poistaa ne.

Toinen mahdollisuus on käyttää sivun uudelleenohjausta oikeaan artikkeliin käyttäen koodia #OHJAUS [[Sivun nimi]].

Mitkä syyt eivät edellytä sivun poistamista

muokkaa
  • Sivu on neutraalin näkökulman vastainen (korjataan neutraaliksi)
  • Lyhyt sivu (merkitään tyngäksi)
  • Sitaattikokoelma poikkeaa omasta näkemyksestäsi tai on mielestäsi puolueellinen (keskustele aiheesta, merkitse NPOV-ongelmaksi {{neutraalius}} mallineella ja selvennä keskustelusivulla)
  • Sivu on keskeneräinen (varustetaan {{kehityksessä}} mallineella)
  • Hiekkalaatikko on tarkoitettu sivujen kehitykseen. Hiekkalaatikkoja ei saa poistaa, paitsi jos ne loukkaavat tekijänsuojaa tai ovat haitallista vandalismia.

Ongelmia, jotka eivät edellytä sivun poistoa:

Ongelmia, jotka eivät vaadi sivun poistoa
Ongelma Ratkaisu Malline
Aihe osittain vieraalla kielellä Lisää Huomiota kaipaaviin sivuihin {{käännettävä}} M
Tynkä Lisää luokkaan Luokka: Tyngät tai laajenna sitä! {{tynkä}} M
Aihe tarvitsee huomiota Lisää Huomiota kaipaaviin sivuihin {{korjattava}} M
Aihe on puolueellinen Merkitse NPOV-ongelmaksi ja selvennä keskustelusivulla {{neutraalius}} M
Aiheen tiedot epäilyttäviä Merkitse tarkistettavaksi {{tarkistettava}} M
Aiheen sisällöstä riitaa Merkitse kiistanalaiseksi ja keskustele keskustelusivulla {{kiistanalainen}} M
Kaksi tai useampia aiheita samalla nimellä Tee täsmennyssivu {{täsmennyssivu}} M
Aihe sisältää päällekkäistä tietoa toisen aiheen kanssa. Yhdistä tiedot siihen artikkeliin, jonka otsikko on yleisemmin käytössä, tai merkitse ne yhdistettäväksi. {{Yhdistettävä|Toinen aihe}} M
Aihe on jonkin laajemman aiheen niin pieni yksityiskohta ettei se sovellu omaksi artikkelikseen. Yhdistä olennaiset tiedot aihepiirin kattavampaan artikkeliin, tai merkitse se yhdistettäväksi. {{YhdistettäväAiheeseen|Toinen aihe}} M
Sivua vandalisoitu Poista vandalismi ja varoita käyttäjää {{subst:test}} (käyttäjän keskustelusivulle) M

Poistokriteerit

muokkaa

Sivun siirtäminen

muokkaa

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat vaihtaa sivun nimeä. Tämä tapahtuu siirrä-välilehdeltä, johon annetaan uuden sivun nimi. Sivua ei voida kuitenkaan siirtää jo olemassa olevan sivun päälle vaan ylläpitäjän on poistettava sivu. Vanhasta sivun osoitteesta tehdään automaattinen uudelleenohjaus uudelle sivulle. Sivun siirtäjän on kuitenkin huomattava, että kaikki olemassa olevat linkit kuitenkin osoittavat edelleen vanhaan osoitteeseen ja nämä sivun linkit on korjattava.

Poistoprosessi

muokkaa

Jos sivu täyttää roskan määritelmän, sen voi kuka tahansa käyttäjä merkitä roskaksi. Tällöin joku ylläpitäjistä voi poistaa sivun välittömästi. Jos sivu ei täytä roskan määritelmää, käyttäjä voi tehdä sen poistosta ehdotuksen poistoäänestyssivulla, jossa asiasta äänestetään.

Huomaa, että käytäntönä on poistaa ainoastaan sellaiset aiheet, jotka eivät sovellu Wikisitaatteihin itsenäisenä aiheina – aiheen senhetkiseen tilaan liittyvät ongelmat käsitellään muualla.

Palautukset

muokkaa

Voit pyytää poiston nähtäväksi ylläpitäjiltä. Jos sivu on mielestäsi poistettu tarpeettomasti tai väärin, voit lähettää palautuspyynnön ylläpitäjälle. Jos sivu on poistettu äänestämällä, voit ehdottaa palautusta palautusäänestyksessä.

Kätso myös

muokkaa