Savolaisia sananlaskuja

(Savo)


  • "Maitoo tekköö vanahannii kissan miel." (Kansanrunousarkisto)