Nuoruuden määritelmiä suomenkielisissä äänitteissä

Nuoruus on